Recyklační poplatek - info

Recyklační poplatek - info

Jakožto na prodejce elektrozařízení se na nás vztahuje povinnost uvádět na fakturách odděleně náklady na zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení (recyklační poplatek). 
Tato povinnost vyplývá z § 73 zákona č. 542/2020 Sb. (Zákon o výrobcích s ukončenou životností).
Pokud tedy koupíte ecigaretu, grip či baterii nebo nabíječku, uvedená cena produktu bude včetně recyklační poplatek.

Používáme ověření věku Adulto