LOST MARY TAPPO KIT BLUE GREEN (LEMON & LIME 20mg)

Kód: 3091
Novinka
349 Kč –14 %
lost mary tappo blue green 1
349 Kč –14 % 299 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

LOST MARY TAPPO KIT BLUE GREEN (LEMON & LIME 20mg)

Je navržena tak, aby se velmi podobala jejich jednorázovým zařízením.
Baterii lze dobíjet pomocí kabelu USB-C, který však NENÍ součástí sady.
Indikátor stavu baterie - ukazuje posledních 20%.

Obsah balení:
1 x Zařízení LOST MARY TAPPO Baterie: 750mAh (vestavěná) - dobíjecí baterie JE KOMPATIBLNÍ S PODY ELFA A ELFA PRO
1 x Předplněná Cartridge s příchutí ( Pody nelze doplňovat ) QUAQ MESH COIL

Návod LOST MARY TAPPO Cartridge:
- Odstraňte plastové krytky z náhradní cartridge
* Zatlačte spodní část cartridge do těla cartridge ( pro verze tappo,  elfa pro )
- Vložte spodní část cartridge do těla zařízení
- Před prvním použitím počkejte 10 minut
- Vaše zařízení je připraveno k použití, aktivace nádechem.
- Životnost jedné cartridge cca 600 potahů.

Výrobce lost-mary.com

              

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: LOST MARY TAPPO
Hmotnost: 0.1 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto