LOST MARY TAPPO AIR KIT STRAWBERR RASPBERRY 20mg (Fraise Framboise)

Kód: 3323
Akce Novinka
299 Kč –16 %
kit tappo air fraise framboise lost mary
299 Kč –16 % 249 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

LOST MARY TAPPO AIR KIT STRAWBERR RASPBERRY 20mg (Fraise Framboise)

Je navržena tak, aby se velmi podobala jejich jednorázovým zařízením.
Baterii lze dobíjet pomocí kabelu USB-C, který však NENÍ součástí sady.
LED Indikátor stavu baterie.

Obsah balení:
1 x Zařízení LOST MARY TAPPO AIR , Baterie: 750mAh (vestavěná) - dobíjecí baterie JE KOMPATIBLNÍ S PODY ELFA A ELFA PRO
1 x Předplněná Cartridge s příchutí ( Pody nelze doplňovat ) QUAQ MESH COIL

Návod LOST MARY TAPPO Cartridge:
- Odstraňte plastové krytky z náhradní cartridge
* Zatlačte spodní část cartridge do těla cartridge ( pro verze tappo,  elfa pro )
- Vložte spodní část cartridge do těla zařízení
- Před prvním použitím počkejte 10 minut
- Vaše zařízení je připraveno k použití, aktivace nádechem.
- Životnost jedné cartridge cca 600 potahů.

Výrobce lost-mary.com

              

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: LOST MARY TAPPO
Hmotnost: 0.1 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto