ELF BAR ELFA PRO KIT NAVY BLUE (BLUEBERRY SOUR RASPBERRY 20mg)

Kód: 1706
Akce
249 Kč –20 %
BLUEBERRY SOUR RASPBERRY
249 Kč –20 % 199 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

ELF BAR ELFA PRO KIT NAVY BLUE (BLUEBERRY SOUR RASPBERRY)

Je navržena tak, aby se velmi podobala jejich jednorázovým zařízením.
Baterii lze dobíjet pomocí kabelu USB-C, který však NENÍ součástí sady.
Indikátor stavu baterie - ukazuje posledních 10%.

Obsah balení:
1 x Zařízení Elf Bar ELFA PRO Baterie: 500mAh (vestavěná) - dobíjecí baterie JE KOMPATIBLNÍ S PODY ELFA A ELFA PRO
1 x Předplněná Cartridge s příchutí ( Pody nelze doplňovat ) QUAQ MESH COIL

Návod ELFA pro Cartridge:
- Odstraňte plastové krytky z náhradní cartridge
* Zatlačte spodní část cartridge do těla cartridge ( pro verze elfa pro )
- Vložte spodní část cartridge do těla zařízení
- Před prvním použitím počkejte 10 minut
- Vaše zařízení je připraveno k použití, aktivace nádechem.
- Životnost jedné cartridge cca 600 potahů.

Výrobce www.elfbar.com   NOVÁ VERZE PRO

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: ELF BAR ELFA PRO
Hmotnost: 0.05 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto