MERYLIQ LIME RUM 20MG

Kód: 3269
Akce
149 Kč –33 %
MERYLIQ LIME RUM 20mg 0
149 Kč –33 % 99 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

MERYLIQ LIME RUM 20MG - LOST MARY E-LIQUID 

Poměr 50VG / 50PG
Objem e-liquidu 10ml
Obsah nikotinu 20 mg/ml ( SALT )
Výrobce : LOST MARY BY ELFBAR

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Upozornění Tento výrobek obsahuje nikotin,
Není určeno pro osoby mladší 18 let, nekuřáky, těhotné
a kojící ženy, astmatiky, lidem s kardiovaskulárními problémy,
diabetiky a osoby citlivé na zmíněný obsah, Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: při požití Vypláchněte ústa. Okamžitě volejte lékaře -
Toxikologické informační středisko (TIS) pro Získání pokyny jak poskytnout první pomoc.

Klasifikováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: E-LIQUIDY NÁPLNĚ
Hmotnost: 0.04 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto