ELF BAR ELFA POD 2x PINAAPLE LEMON SODA 20mg

Kód: 1394
Tip
199 Kč –10 %
cartridges elfa pineapple lemon soda elf bar pack x2
199 Kč –10 % 179 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

ELFBAR ELFA POD 2X PINEAPPLE LEMON SODA - ANANAS CITRON SODA

Balení obsahuje 2 přeplněné pody s obsahem 2ml 20mg nikotinové soli 

( Pody nelze doplňovat )

Balení dvou cartridge pro elektronickou cigaretu ELF BAR ELFA . Každá cartridge obsahuje 2ml nikotinové soli (NicSalt), která se vyznačuje čistým projevem, okamžitým nástupem nikotinu a nízkou spotřebou.

Balení dvou cartridge pro elektronickou cigaretu ELF BAR ELFA .

Každá cartridge obsahuje 2ml nikotinové soli (NicSalt),
Cartridge tvoří společně s e-cigaretou ELFA takzvaný uzavřený systém, ve kterém můžete cartridge ihned po rozbalení začít používat.
V e-cigaretě se jistí pomocí magnetického úchytu a Cartridge jsou vyrobeny společností elfbar , která je proslavená svými jednorázovými elf bary.
Každý chuťový mix náhradních cartridge elfa pod byl sestaven na základě dlouhodobého průzkumu trhu tak, abyste se mohli pokaždé těšit na špičkový zážitek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikacováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: ELF BAR ELFA POD 20MG
Hmotnost: 0.04 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto